Nettleseren din tillater ikke bruke Javascript må aktivere for en bedre brukeropplevelse!

Magne V. Aarset har i hele sin yrkeskarriere anvendt teoretiske modeller på praktiske problemstillinger, og har også vekslet mellom å være ansatt i en industriell og i en akademisk stilling. Han har arbeidet på mange prosjekter innen et bredt spekter av bransjer som f.eks. luft- og romfart, og har også vært ansatt på flere universitet/høyskoler (f.eks. NTH, NTNU og BI).

I hele hans yrkeskarriere har han vært opptatt av helhetlige vurderinger knyttet til oppnåelse av suksess. Hvilke risikoer skal man ta og hvilke risikoer skal man forsøke å minimere etter en realistisk kost-nytte vurdering?

"Jeg har alltid blitt forundret

  • når noen i ettertid har blitt geniforklart fordi et prosjekt har lyktes – når dette faktisk skyldtes ren flaks.
  • når noen tror at det å ta hensyn til den risiko man er utsatt for (og utsetter andre for) ikke er produktivt."

Magne V. Aarsets industrielle erfaring inkluderer bl.a. å være ansvarlig for påliteligheten til den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs satellitt Huygens, som i 2005 landet på Titan – den største månen rundt Saturn. Aarset arbeidet også på flere andre romfartsprosjekt og har bl.a. satt i flere styrer knyttet til så vel byggingen som utnyttelsen av den internasjonale romstasjonen (ISS).

Som ansatt i Luftfartsverket (nå Avinor) var han videre ansvarlig for å beregne prognoser for hvor mange passasjerer som ville reise til/fra Norges den gang nye hovedflyplass Gardermoen (OSL). Han har gjennomført og analysert flere kundeundersøkelser også i andre bransjer.

Som matematiker/statistiker har han fått anledning til å arbeide innenfor et bredt spekter av forskjellige bransjer. Han har utnyttet sin kunnskap til å lage teoretiske modeller for å øke forståelsen av den praktiske situasjonen han til enhver tid har analysert. Det er dette han nå viderefører i TERP.