Your browser doesn't use javascript, please activate for a better user experience!

Det er et samfunnsansvar å gjøre kunnskap utviklet gjennom forskning tilgjengelig for operativ bruk. Grunnleggerne av TERP har operativ erfaring fra blant annet romfart og maritim virksomhet. Utfordringer de har møtt operativt har vært tema for deres arbeids med forsking og undervisning. Forskningen har gitt idéer til hvordan utfordringer kan løses, og TERP er bygget rundt disse løsningene. Selskapet har utviklet tre konsepter

  • TERP Book
  • TERP Safety
  • TERP Competence

TERP Book er utgangspunktet for selskapets forlagsvirksomhet. Konseptet er primært utviklet for utvikling av lærebøker, og løser utfordringer relatert til statiske bøker, motivasjon for læring og administrasjon av studiekrav.

TERP Safety gjør komplekse systemer oversiktlige, noe som gir en enklere hverdag for operatører, mindre administrasjon av kvalitetssystemer, samt raskere etterforsking av hendelser.

TERP Competence er rettet mot organisasjoner med ansatte som har formelle kompetansebehov. Konseptet har funksjonalitet fra både TERP Safety og TERP Book. TERP Safety gir oversikt. TERP Book gir innhold.